הדרך ליציאה ממצבי עומס ושחיקה של מנהלים.

הדרך ליציאה ממצבי עומס ושחיקה של מנהלים.

מהי נקודת החלטה אקראית? מה הקשר בינה לבין מנהלים עמוסים ושחוקים?

מהו המנגנון ש"אוכל" למנהלים את הזמן? מה צריך לעשות כאשר מנהלים מרגישים עמוסים, לא יעילים?

מה יקרה אם  בעיית העומס של המנהללא נפטרת? מה אתה יכול לעשות בעניין עוד היום?