שורש ההצלחה של איש המכירות המצטיין שלך.

שורש ההצלחה של איש המכירות המצטיין שלך!

מהו הקשר הין הגדרת התפקיד של איש המכירות לבין אחוזי הסגירה שלו?

מהו המכנה המשותף בין אנשי מכירות שעומדים ביעדי המכירה שלהם?

מהי הבעייה שעומדת בשורש אי הצלחה לסגור מכירות?

מהם אותם דברים שאם אינם מתבצעים יגרמו לך לצרות צרורות במחלקת המכירות שלך?