מה עושים אנשי מכירות שגורם להם להפסיד את העסקה?

מה עושים אנשי מכירות שגורם להם להפסיד את העסקה?

מה אנשי המכירות שלך עושים שגורם להם להפסיד את המכירה?

מהו אותו כלל יסודי ששימוש בו ישפר דראמטית את הסיכויים שלך להשיג את העסקה?

מהו אותו נתון שהפרתו ניכרת מאד ככל שהיקף העסקה גדל?