מהו הדבר שאנשי המכירות עושים יותר מידי?

מהו הדבר שאנשי המכירות עושים יותר מידי?

היכן נופלים אנשי המכירות? מה אנשי מכירות רבים אינם מקיימים?

מה על איש המכירות לבצע לפני שהוא נכנס להצגת המוצר?

מהו תהליך המכירה המדוייק שיש לבצע כדי להשיג את הסגירה?